P. Philip hovoří o životě bohoslovců v Ugandě

P. Philip hovoří o životě bohoslovců v Ugandě