Beseda o Estonsku

11.04.2014 15:00

V úterý 1. 4. 2014 se místo přednášky o Papui Nové Guineji uskutečnila beseda o Estonsku, které posluchačům přiblížily sestry františkánky. Kromě toho se posluchači mohli dozvědět také něco o aktivitách sester františkánek v této zemi.