Literární večer (5. 4. 2016) - Etty Hillesum (Přervaný život - Deníky z let 1941-1943)

01.05.2016 14:24

Další večer s literaturou nás skrze deníky Etty Hillesum zavedl do doby druhé světové války, konkrétně do nacisty okupovaného Nizozemí, kde tehdy autorka žila . Její deníky jsou záznem vnitřního směřování autorky, která od liberálních postojů dospěla až k niternému intimnímu setkání s Bohem. "Její dílo se trvale zapsalo do evropské kultury jako veliké svědectví vítězství postoje milosrdenství a služby nad krutostí a nenávistí hlásanou a uplatňovanou totalitární ideologií." (převzato ze stránek Karmelitánského nakladatelství (https://ikarmel.cz/kniha/Prervany-zivot_101368.html)