Literární večer - Modlitby z archy (Carmen Bernos de Gasztold)

20.11.2012 19:00

Další literární večer představil dílo  Modlitby z archy francouzské spisovatelky z řádu sester benediktinek Carmen Bernos de Gasztold, která se nechala ve své knize inspirovat biblickým příběhem o potopě světa.

Kromě Noema nechává ve svých textech promlouvat různá zvířata, která můžeme vnímat také symbolicky jako různé postoje člověka k Bohu podle toho, jaká životní situace zrovna člověka potkává.