Literární večer s povídkami katolického kněze Jiřího Barhoně

02.10.2012 19:00

Většina Barhoňových povídek má humorný charakter a odráží jeho kněžský život spojený nejen s všednodenním působením ve farnosti či zdravotních zařízeních, při kterém se setkával s různými typy lidí, jejichž charaktery dokáže umně vykreslit, ale autor nemá problém vtipně (mnohdy až trochu sarkasticky) reflektovat  i situace, které jsou ryze jeho osobní, jako je například modlitba breviáře.

V jeho knihách najdeme také poučení do života, nicméně povídky jsou psány především s cílem pobavit čtenáře či posluchače.