Přednáška o lectio divina.

05.12.2013 17:13

Poslední z letošních přednášek cyklu Školy modlitby byl věnován rozjímavému čtení lectio divina. Přednášku s modlitbou vedli bratři dominikáni z Olomouce.