Přijměte pozvání na další cyklus besed Bez obav? Setkání v kavárně pořádá Radio Proglas - Studio Radim a tématem letošního podzimního cyklu bude boj proti terorismu.

11.11.2017 21:26

Podzimní čtveřice besed Bez obav? nabídne vhled do aktuální mezinárodní situace zasažené terorismem. Téma probere jak do šířky, tak do hloubky. Zaměříme se totiž jednak na boj s terorismem v Izraeli, USA, EU a v Rusku a také bude vedle rozhovorů s politology o "logice terorismu" řeč o psychologii osobnosti teroristy, teorii spravedlivé války, postoji katolické církve k reakcím vlád na teroristické akce, obraně při útoku a prevenci terorismu.
Rozdělení témat:
30. 10. – Izrael, hosté politolog Hynek Melichar a instruktor IKMF CZ Michal Otipka (zatím závazně nepotvrdil)
6. 11. – USA, hosté politolog Hynek Melichar a biskup Tomáš Holub (po Skypu)
13.11. – EU, hosté politolog Hynek Melichar a forenzní a penitenciární psycholog Jiří Popelka
20. 11. – Rusko, hosté politoložka Markéta Žídková a redaktor HN Ondřej Soukup

(převzato z facebookové stránky www.facebook.com/events/2045208689041255/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D)