Přijměte pozvání na dernisáž výstavy fotografií autorek Zdeňky Giacintové a Kláry Polanské.

26.02.2014 12:40