Přijměte pozvání na besedu s P. Rastislavem Kršákem o misijních aktivitách na Papui Nové Guineji.

24.03.2014 08:00