Zveme Vás na první setkání z cyklu České nebe, kdy si budete moci vyslechnout přednášku P. Miroslava Herolda SJ o sv. Ludmile a sv. Václavovi.

22.11.2017 23:11