Beseda o Haiti

16.05.2013 09:16

14. 5. 2013 se v kavárně uskutečnila beseda o Haiti. O cestě do této země vyprávěl P. Bohumír Vitásek.