Klášterní Kavárna ÕDE

se nachází v prostorách kláštera Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie v Hrnčířské ulici v historickém centru města Olomouce. 
Obecné informace o kavárně:
  •     - kapacita až 40 osob,
  •     - prostory kavárny jsou nekuřácké,
  •     - možnost změny uspořádání prostor pro soukromé akce.
  •  

Prostředí klášterní kavárny je uspořádané do 3 prostor
které umožní návštěvníkům občerstvení na těle, duchu i duši.

 

 Prostor pro občerstvení těla

 Hned při vstupu máte příležitost
  k posezení v příjemné atmosféře nad šálkem
  kávy, čaje či jiného nápoje doplněného
  dobrotami z nabídky sester františkánek.

 Můžete si vybrat z široké nabídky nápojů,
  dobrot a specialit. 

 V těchto prostorách bývají také kulturní akce 
  - setkání, výstavy, koncerty, tvořivé dílny,
  zajímavé přednášky, tematické večery apod.

 Obsluhu zajišťuje kvalifikovaný personál z řad sester a brigádníků.

 

 Prostor pro občerstvení duše

"Nejen chlebem živ je člověk.", říká
 známé přísloví. 

 Kouzelné točité schody Vás dovedou
  z kavárny do čítárny.

 Naše knihovna obsahuje převážně knihy
  s filosofickou a teologickou tematikou.
  Na žádost Vám rádi zapůjčíme náš knižní
  katalog. Knihy však nepůjčujeme, zůstávají
  vždy v čítárně všem k dispozici.

 
  Příjemné prostředí vybízí k četbě, studiu, rozjímání a jinému občerstvování duše.

  V těchto prostorách probíhají také literární večery - viz kulturní akce.

 

 Prostor pro občerstvení ducha

  Klášterní kaple umožňuje setkávání s Tím,
  který nás přesahuje. V odpoledních hodinách
  je možnost osobní modlitby. 

  Prostor umožňuje také setkávání různých
  křesťanských modlitebních společenství.

  Každý den v 18:00 hod probíhá v kapli
  půlhodinová modlitba adorace za misie.

  Jste srdečně zváni k účasti.