Literární večer (11. 11. 2014) - poezie Francise Jammesa

15.11.2014 17:51

Další literární večer představil tvorbu Francise Jammesa, francouzského básníka konce 19. a začátku 20. století, který svou tvorbou ovlivnil například i českého básníka Bohuslava Reynka. Básně jsme vybírali ze sbírky Klekání, která je výběrem Jammesovy poezie v překladu Jiřího Reynka.