Literární večer (7. 11. 2016) - výběr poezie Suzanne Renaud

20.11.2016 14:17

Poezie původem francouzské básnířky Suzanne Renaud, manželky básníka Bohuslava Reynka, se v knihovně kavárny rozezněla v úterý 7. 11. 2016. Vybraly jsme básně ze sbírky Dveře v přítmí a také několik pozdních v žádné sbírce dosud nepublikovaných básní.

Zde alespoň jedna, nepojmenovaná báseň ze sbírky Dveře v přítmí:

Když jsi se nachodil dost ve bludišti skal

a často zkrvavěl se o lstí kořeny,

hlas naposlouchal se, veliký, zmatený,

pohledy nezřené dost a dost rozplakal,

 

už odpočiň! Spí pokoj s hlavou na kameni,

a vítr do duše donáší potají

dech ticha, truchlivého odpuštění,

jímž růže na hřbitově vítají.