Přednáška o poslání moderní hudby (P. Pavel Šupol)

28.11.2013 17:09

v úterý 26. 11. zavítal do naší kavárny P. Pavel Šupol, aby zde přednesl přednášku o poslání moderní hudby v dnešní společnosti.

Jak se vyznat v moderní hudbě – existují negativní hudební styly? 

„Hudba je jeden z velkých nástrojů šíření různých poselství. Je mnoho interpretů, kteří šíří nejenom dobro, ale sláva se pro ně stala příležitostí pomáhat mnoha potřebným v tomto světě. Existují však i takoví, kteří se rozhodli šířit poselství nenávisti a zla. Často k tomu používají rafinované metody skrytého působení na podvědomí. Mohou nás skutečně ovlivňovat a jak se proti těmto vlivům bránit? Povídání bude doplněno videoklipy kapel, z jejichž tvorby je zřejmé, že zdrojem jejich inspirace je Bůh, kterému uvěřili a který často zachránil a změnil jejich životy.“